kim định vị

9.000 

kim định vị dùng để định vị các thành phần trong quá trình khâu ráp làm sản phẩm handmade