bộ kim khâu 3 cây

15.000 

bộ kim khâu gồm 3 cây 3 kích cỡ khác nhau, dùng để khâu ráp trong quá trình làm sản phẩm