Kéo bấm không nắp

5.000 

Kéo bấm dùng để cắt chỉ, len sợi trong quá trình làm sản phẩm handmade từ len sợi

kiêu dáng gọn nhẹ vừa cầm tay, tiện dụng dễ mang theo