Chỉ cước khâu 0.2mm

15.000 

Chỉ cước khâu 0.2mm dùng trong khâu ráp