Set phụ kiện làm túi mèo trong suốt

200.000 

 

Set nguyên liệu làm túi trong suốt hình mèo

Lưu ý: Set chưa bao gồm sợi vải
+ sợi vải loại 100g cần 2 cuộn  

+sợi vải loại 250gr cần 1 cuộn
Vui lòng nhấn vào đây lựa chọn sợi vải